Zand

De oorsprong van de Oirschotse Heide gaat terug tot de ijstijd! De Noordzee lag droog en Nederland bestond uit een poolwoestijn (ijskoud en het was kaal, onbegroeid zand).

Door de harde wind werd het zand van de Noordzee en de rivieren over het land geblazen en zodoende ontstond er een dikke laag van zand (dekzand). Als je naar het bodemprofiel kijkt van de Oirschotse Heide, kom je deze laag tegen.

Het dekzand ontstaan tijdens de ijstijd, wordt de ‘formatie van Boxtel’ genoemd. Ga je dieper de grond in dan kom je allerlei lagen tegen:

 • 18,50 meter boven NAP tot 9,68 meter onder NAP:
  formatie van Boxtel‘ – bestaat voornamelijk uit dekzand, afgezet tijdens ijstijd
 • 9,68 meter onder NAP tot 74,34 meter onder NAP:
  formatie van Sterksel‘ – bestaat voornamelijk uit grof zand en grind, afgezet door de Rijn en vervolgens de Maas
 • 74,34 meter onder NAP tot 90,49 meter onder NAP:
  formatie van Stramproy‘ – bestaat voornamelijk uit zand, afgezet door lokale rivieren
 • 90,49 meter onder NAP tot 197,42 meter onder NAP:
  formatie van Waalre‘ – bestaat voornamelijk uit zand en klei, afgezet door de Rijn

  Zandkorrels

 • 197,42 meter onder NAP tot 232,41 meter onder NAP:
  kiezeloöliet formatie‘ – bestaat voornamelijk uit zand, grind en bruinkool, afgezet door de Rijn
 • 232,41 meter onder NAP tot 339,54 meter onder NAP:
  formatie van Oosterhout‘ – bestaat voornamelijk uit zand, klei en schelpen, afgezet door de Noordzee
 • 339,54 meter onder NAP en dieper:
  formatie van Breda‘ – bestaat voornamelijk uit zand en klei, afgezet door de Noordzee

(NAP = Normaal Amsterdams Peil)

Doorsnede bodem – Copyright: TNO