De Oirschotse Heide is vrij te bezoeken, maar er zijn wel enkele regels opgesteld door het Ministerie van Defensie, eigenaar van het gebied. Het betreft namelijk een militair oefenterrein, vandaar dat er extra regels gelden met betrekking tot de toegankelijkheid:

  • Vrije toegang van zonsopkomst tot zonsondergang voor:
    wandelaars op wegen en paden
  • Geen oefeningen verstoort
  • honden aangelijnd houdt
  • niets beschadigt, meeneemt of achterlaat

Bordje aan rand van Oirschotse Heide

Waarom zijn deze regels opgesteld?

Het is primair een militair oefenterrein, al zijn er vrijwel geen oefeningen meer in het gebied. Maar als wandelaar ben je te gast in een gebied van Defensie en het is dus niet een natuurgebied primair voor wandelaars!

Daarnaast moeten honden aangelijnd worden om de natuur niet te verstoren. Vogels zoals nachtzwaluw, roodborsttapuit en boompieper broeden op de grond en kunnen al snel verstoord worden door honden die door het gebied rondrennen. Daarnaast komt er steeds meer wild in het gebied voor, dat ook niet gestoord mag worden. En als laatste, als iemand zijn hond niet aangelijnd heeft en iemand anders wel, dan voelt de aangelijnde hond zich bedreigd, die zit namelijk aangelijnd en kan niet weg rennen van de niet aangelijnde aanstormende hond.

Wildcrossers

In het gebied mag alleen gewandeld worden, dus motorcrossers zijn er strikt verboden! Mocht je als wandelaar een illegale motorcrosser(s) aantreffen, bel dan naar het algemene nummer van de Koninklijke Marechaussee 0800-1814.

Wildcrosser

Geef dan aan dat je ter hoogte van de Oirschotse Heide een of meerdere wildcrossers hebt aangetroffen. De Koninklijke Marechaussee zal dan motorrijders van de Marechaussee ter plaatse sturen om de wildcrossers staande te kunnen houden.