Libellen in de winter

Het voorjaar lijkt voorzichtig te beginnen en nu al kom je libellen tegen! De groep libellen bestaat eigenlijk uit libellen en juffers waarbij je momenteel de bruine winterjuffer al kan zien vliegen. Net als de Noordse winterjuffer die alleen in noordoost Nederland te vinden is overwintert de bruine winterjuffer als Lees meer…

Overwinterende libel

Het voorjaar is net enkele dagen begonnen en je komt nu al libellen (juffers zijn ook libellen) tegen op de Oirschotse Heide. Het is op de Oirschotse Heide de enige libellensoort die als volwassen exemplaar overwintert. Het is de bruine winterjuffer, die zijn naam te danken heeft aan het feit Lees meer…