Op de Oirschotse Heide zijn diverse vennen en poelen te vinden en daar zit allerlei leven in. Van heel klein zoals sieralgen tot grotere dieren zoals kleine watersalamanders.

Juist de salamanders profiteren van het feit dat veel vennen in de zomer droog komen te staan. Hierdoor kan er geen vis in de vennen leven en dat vergroot de overlevingskans van de larven in de vennen. Al moeten de vennen natuurlijk niet te snel droog komen te staan, wat de laatste jaren wel vaak het geval is door de droogte.

Momenteel is de paartijd en daardoor laten de mannetjes zich overdag ook zien. De mannetjes zijn goed te herkennen aan de kam op hun rug en staart.

_MG_2610

_MG_2624

_MG_2638

Nadat ze gepaard en eieren hebben afgezet verlaten de kleine watersalamanders het water om als landdier verder te leven tot ze in het vroege voorjaar weer terugkeren naar het water om zich voort te planten.